Netopýři

PRAHA

Tento web založila a provozuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody ZO ČSOP Nyctalus.

Vítejte

a přijměte naše pozvání do míst, kde žijí netopýři. Seznamte se s jejich přirozeným prostředím, zejména ve zvláště chráněných územích Prahy, kde jsme prováděli průzkum pomocí ultrazvukových detektorů. Netopýři žijí skrytým způsobem života. Některé druhy, např. netopýra rezavého můžeme pozorovat za soumraku, ale k odhalení většiny druhů lovících netopýrů potřebujeme „kouzelnou krabičku“ — ultrazvukový detektor. Tma kolem nás rázem ožije a přiblíží neznámý svět zvuků, který je nám kvůli nedokonalosti lidských smyslů utajen. Netopýři žijí na celém území Prahy, včetně zastavěných částí, panelových sídlišť i centra města, kam se stěhují s úbytkem přirozených úkrytů. Patří mezi zákonem chráněné živočichy zařazené do kategorie silně nebo kriticky ohrožený druh. Chráněna jsou nejenom samotná zvířata, ale i jejich úkryty, loviště, místa odpočinku či rozmnožování. Je důležité znát jejich přirozené prostředí a chránit je.

Realizováno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity, který podporují:

Obsah stránek nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.
http://biodiverzita.csop.cz/