Petřín

Komplex zahrad vrchu Petřína, lidově Petřínské sady, je volný název pro zahrady na vrcholu a svazích vrchu Petřína mezi Malou Stranou a Strahovem.

V říjnu 2013 byl celý komplex zahrad vyhlášen přírodní památkou. Tato přírodní památka zahrnuje hlavně Petřínské skalky – skalní výchozy, umělé jeskyně, v jejichž okolí se nachází větší množství záměrně zanechaných tlejících torz stromů a pařezů, kde nachází útočiště přísně chráněný roháč obecný.

 

Petřín