Je o trochu větší než předchozí dva druhy a má hustěji osrstěnou létací blánu. Podobně jako netopýr nejmenší je vázáný na okolí vodních ploch a na lesní porosty, kde se ukrývá ve štěrbinách a dutinách stromů. Přes svou malou velikost je dálkovým migrantem a na podzim uletí jihozápadním směrem až 2000 km. Samci se zejména na podzim ozývají individuálně rozdílnými hlasy ze svých úkrytů a jejich okolí. Silné echolokační signály mají největší hlasitost na frekvenci 37–42 kHz.

Netopýr parkový