Braník břeh Vltavy

Pravý břeh Vltavy pod Branickým mostem, vedle golfového hřiště až k ulici U Kempingu.

Travnatý pravý břeh Vltavy, po kterém vede cyklostezka, lemovaná dvojitou alejí vzrostlých stromů. Zatravněné plochy střídající se se vzrostlými stromy, volná vodní hladina Vltavy a volný vzdušný prostor nad golfovým hřištěm jsou vhodná loviště. Branický most a drobné stavby, stromy s dutinami, prasklinami a odchlípnutou kůrou mohou být využívány jako úkryty. Tok Vltavy slouží jako „dálnice“ při migracích.

Branický most