Stromovka

Přírodní památka Královská obora (park se dnes nazývá Stromovka). V nivě Vltavy jižně od Císařského ostrova, od něhož ji odděluje průplav, a přilehlé svahy na jihu. Navazuje na plochu Výstaviště Praha.

Rozsáhlý park, travnaté plochy se vzrostlými a starými stromy mnoha druhů, několik menších rybníků, v blízkosti tok Vltavy. Rudolfova štola, neobývaná budova Šlechtovy kavárny mohou sloužit jako místa možných úkrytů. Značný úbytek přirozených úkrytů v pokácených stromech byl částečně kompenzován vyvěšením celoročně obyvatelných budek pro netopýry.

Přírodní památka Královská obora Stromovka - Rudolfova štola (3/6)