Řeporyje Požáry

Národní přírodní památka Požáry. Opuštěný lom na pravém břehu Dalejského potoka u obce Řeporyje proti Trunečkovu mlýnu.

Dvě štoly v bývalém lomu Požáry 1. Přístup ke štole je vyzděným tunelem s osvětlovacími šachtami. Proti tunelu ústí štola ve vápenci o průřezu cca 3 x 4 m v délce cca 50 m. Jižní konec štoly končí průlezným otvorem v suti. Stěny štol s otvory po vrtacích tyčích a drobnými prohlubněmi využívají zimující netopýři. Druhá štola má jeden vchod. V sousedství je činný lom Požár 2 s jezírkem. Pochází odtud první a zatím jediný doložený zimní nález netopýra brvitého na území Prahy z roku 2010.

Řeporyje, Národní Přírodní památka Požáry