Radotínské údolí

Přírodní rezervace Radotínské údolí. Po obou březích střední části toku Radotínského potoka, asi 3 km severozápadně od obce Radotín, součást Českého krasu.

Údolí lesního potoka na okraji Českého krasu. Skalní výchozy střídají menší travnaté plochy, strmé zalesněné stráně, mokrá louka s malým rybníčkem představují vhodná loviště s velmi bohatou nabídkou hmyzu. Obývají úkryty v rekonstruovaných mlýnech (Taslarův mlýn). Maškův mlýn, drobné dřevěné stavby, Špačkův mlýn, osada Cikánka s neobývanými stavbami mohou tvořit zajímavou nabídku úkrytů.

Radotínské údolí