Motol rybníky

Motol rybníky. Soustava tří rybníků pod nemocnicí Motol. Prostřední rybník využíván jako koupaliště.

Tři rybníky na Motolském potoce. Pobřežní vegetace rybníků se vzrostlými stromy, rodinné domky se zahradami, ale i budovy motolské nemocnice mohou skýtat vhodné úkryty. K lovu nad vodní hladinou rybníků i nad travnatou plochou v sousedství se netopýři slétají i z okolních lesů.

Motol rybníky