Vinořský park

Přírodní rezervace Vinořský park. Území jižně od zámečku ve Vinoři s výstupy pramenů, ohraničené pískovcovými skalkami. Navazuje na Bažantnici v Satalicích.

Park velmi divokého rázu, s mokřadem a lesními rybníky (Biologický, U Kamenného stolu, v Živanické ulici). Je zde množství starých stromů a skalních útvarů. Lesní porost je obklopen obdělávanou půdou. Ve Vinoři jsou staré stavby napojené na pískovcové výchozy a vilová zástavba. To vše nabízí bohaté úkrytové možnosti a pestrou skladbu potravy.

Přírodní rezervace Vinořský park