Čimické údolí

Přírodní památka Čimické údolí s vystupujícími skalkami a zalesněnými svahy se táhne podél Čimického potoka.

Území zahrnuje také přilehlé části s Kostoprtským a Čimickým rybníkem. Jedná se o údolí se vzrostlými stromy (duby, javory), kterými protéká Čimický potok. V západní části je mezi stromy prováděna pastva dobytka. Přírodní památka navazuje na louku ve svahu na severní straně a dále pak na osvětlený intravilán městské části Čimice.

 

Čimické údolí - Čimický rybník