Kunratický potok

Přírodní památka údolí Kunratického potoka. Svahy údolí Kunratického potoka a komplex Michelského a Kunratického lesa nad pravým břehem Kunratického potoka mezi Horními Roztyly, rybníkem U labutě, Novým hrádkem a Kunratickým mlýnem.

Široká cesta sledující tok Kunratického potoka na dně údolí slouží jako letový koridor. Mýtinky, okraj lesa a vodní plochy rybníků (Dolnomlýnský, Labuť) jsou oblíbeným lovištěm. Staré stromy s dutinami, štěrbinami, odchlípnutou kůrou, škvíry ve skalních výchozech nabízejí přirozené úkryty, přímé nálezy z blízkého panelového sídliště potvrzují využívání umělých úkrytů v lidských stavbách.

Kunratický potok