Počernice V pískovně

Přírodní rezervace V Pískovně. Území leží v povodí potoka Rokytky na rozhraní katastrů Dolní Počernice a Hostavice. Zatopená pískovna a louky.

Zatopená pískovna, mokřady i louky v povodí Rokytky jsou obývány nejenom vodním ptactvem, ale také několika druhy netopýrů. Ti zde nacházejí nejenom bohatou nabídku potravy, ale také množství přirozených úkrytů ve stromech. Netopýři zde loví nad vodní hladinou zatopené pískovny i v okolí malých vodních ploch Svépravického potoka. Mezi stromy lze zachytit lesní druhy netopýrů.

Přírodní rezervace V pískovně