Netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

Záznam echolokace v systému heterodyning

Velmi malý netopýr rozšířený v celé republice. Využívá štěrbinovité úkryty ve stromech, ale také lidských stavbách včetně panelových domů. Je velmi společenský a i za dne bývá v letních měsících slyšet jejich zvuky z mateřské kolonie pouhým uchem. Na podzim táhne do zimovišť vzdálených několik stovek kilometrů. V průběhu migrací může dojít i k invazím, kdy veliká skupina netopýrů nalétne do objektu, kde stráví několik dní a poté odletí. Silné signály mají největší hlasitost na frekvenci 44–49 kHz.

Netopýr hvízdavý