Miličovský les

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky. Lesní komplex s přilehlými rybníky mezi Jižním Městem a dálnicí D1 poblíž obce Kateřinky.

Les s velkými pasekami, na okraji soustava rybníků s pobřežní vegetací – Milíčovský, Kančík, Homolka, Vrah s mohutnými duby na hrázi, retenční nádrž Šáteček. Netopýrům skýtá pestrou potravní nabídku, ale také rozličné přírodní úkryty ve stromech. O oblibě úkrytů v nedalekých panelácích Jižního Města svědčí značné množství přímých nálezů.

Miličovský les a rybníky