Krč rybníky

Krč. Rybníky před nádražím. Rybníky na Kunratickém potoce mezi železniční tratí a Jižní spojkou.

Rybník Sýkorka, Zámecký rybník (oplocený na soukromém pozemku) a dva malé lesní rybníčky s břehovou vegetací jsou lovištěm s bohatou nabídkou hmyzu. Mohutné staré stromy s dutinami a odchlípnutou kůrou nabízejí na hrázi i v okolí úkrytové možnosti stejně jako blízké lidské stavby. Netopýři se zde vyskytují dlouhodobě (nálezy od 70. let minulého století) a nevadí jim ani blízkost tak frekventované komunikace jako je Jižní spojka.

Krčské rybníky - rybník Sýkorka