Břevnov, Markéta

Park mezi Patočkovou ulicí a Břevnovským klášterem, zdí oddělený od zahrad Břevnovského kláštera a blízkého hřbitova Na Vojtěšce.

Nevelké vodní plochy rybníčků, obklopené starými stromy, travnaté plochy se vzrostlými stromy, i lucerny veřejného osvětlení nabízejí dostatek hmyzu k lovu. Historické stavby areálu Břevnovského kláštera, ale i moderní bytová zástavba v blízkosti parku mohou být využívány jako úkryty.

Park mezi Patočkovou ulicí a Břevnovským klášterem