Kalvárie v Motole a PP U Hájů

Přírodní památky Kalvárie v Motole  a U Hájů se nachází blízko sebe, nedaleko krematoria v Motole a nedaleko náspu železniční tratě Pražský Semmering. 

PP U Hájů je zajímavá mokřadní lokalita s retenční nádrží uprostřed. Je však bohužel velmi malá, dokola obestavěná budovami. Na tuto lokalitu navazuje přes vilovou čtvrť charakterově jiná lokalita, PP Kalvárie v Motole s přilehlým lesoparkem.

 

Kalvárie v Motole