Bohnické údolí

Přírodní památka Bohnické údolí spojuje staré Bohnice a osady Zámky a Tříkrálka v pražské části Bohnice. Osou údolí protéká k Vltavě Bohnický potok a prochází ulice Bohnická-

Pro netopýry je zajímavá část jižně od Bohnické, kde se ve svahu nacházejí staré duby a další doupné stromy, nabízející úkrytové možnosti. Dalším atraktivním místem je malý Bohnický rybník vyhledávaný jako loviště. Netopýři mohou jako loviště využívat i Vltavu, do níž se vlévá Bohnický potok.

Bohnické údolí - zalesněný svah s úkryty netopýrů