Podleský rybník

Dubeč. Louky pod Podleským rybníkem. Podél Říčanského potoka od lomu v Dubči k Podleskému rybníku.

Na hrázi Podleského rybníka je alej památkově chráněných dubů, na kterou navazuje pás pobřežních dubů a dalších mohutných stromů podél Říčanského potoka až k lomu Rohožník. Louky mezi těmito místy jsou oblíbeným lovištěm netopýrů s bohatou nabídkou hmyzu, zdejší mohutné duby nabízí zajímavé úkrytové možnosti v dutinách, štěrbinách, za kůrou.

Podleský rybník