Prosecké skály

Přírodní památka Prosecké skály. Na hranici mezi Libní a Prosekem kolem ulic Na rozhraní a Nad Kundratkou. Prosecké skály (resp. viditelné výchozy) se nacházejí ve strmé stráni pod ulicí Nad Kundratkou.

Danou lokalitu tvoří mozaika lesů a křovin s širšími lesními cestami, které slouží jako lovecké a letové koridory netopýrů. Menší loučky mají velký význam jako loviště. Několik desítek starých stromů s dutinami může sloužit jako potenciální úkryt kolonií dendrofilních druhů netopýrů. Podobný úkryt mohou pro jednotlivce představovat i skalní štěrbiny ve skalních výchozech v horní části lokality či podzemní důl Močálka.

Přírodní památka Prosecké skály