Parky v centru Prahy: Folimanka, Žofín, Kampa

Park Folimanka se rozkládá na pravém břehu potoka Botiče, plochý zatravněný terén se skupinami stromů přechází do strmého zalesněného svahu ohraničeného hradbami. Folimankou protéká na jižním okraji potok Botič, od Folimanky k ústí pod železničním mostem protéká podzemním tunelem.

Žofín je nevelký ostrov, skýtající netopýrům bohatou potravní nabídku hmyzu létajícího nad vodní hladinou Vltavy i přechodné úkryty ve stromech. Lze se domnívat, že sem létají lovit i zvířata využívající jako úkryty spáry a drobné dutiny ve  vnitroblocích okolní zástavby.

Park v jižní části ostrova Kampa, mezi Vltavou a Čertovkou,  se za teplých letních večerů stává rájem netopýrů. Na Kampě se nachází množství potencionálních úkrytů ve stromech, ale mohou se vyskytovat také v blízkých historických budovách.

Délka trasy

  • Celá trasa měří 5 km

Doprava MHD

Folimanka – zastávka Nuselské schody tram 11, zastávka Svatoplukova tram 7, 14, 18, 24, 21, zastávka Ostrčilovo náměstí
Žofín – zastávka Národní divadlo tram
Kampa – zastávka Hellichova tram 1,7,12,15,20,22,23,25 zastávka Újezd  1,5,7,9,12,15,20,22,23,25

Zajímavá místa (nejen) pro netopýry

  1. Folimanka – podzemní tunel s protékajícím Botičem ústící pod Želeničním mostem do Vltavy nabízí bezpečnou cestu např. pro netopýry vodní
  2. Folimanka – koryto Botiče se stromy na březích netopýři využívají jako letový koridor
  3. V blízkosti Folimanky byly zjištěny netopýří úkryty v plynových topidlech „vafkách“ – ulice Sekaninova, Nezamyslova, Na Folimance.
  4. Žofín – večer lze pozorovat netopýry lovící nad hladinou Vltavy pod jezem
  5. Žofín – zachycené hlasy netoprů Saviových mohou patřit zvířatům využívajícím úkryty ve vnitroblocích činžovní zástavby (např. Spálená ulice)
  6. Kampa – loviště několika druhů netopýrů nad trávníkem uprostřed parku
  7. Kampa – nad hladinou Čertovky pod mostky prolétají netopýři vodní
  8. Kampa – mohutný památný platan s několika dutinami představuje bezpečný úkryt

Trasa pro pěší

Folimanka tram zastávka Nuselské schody, Svatoplukova, Ostrčilovo náměstí.  Od Nuselských schodů na Ostrčilovo náměstí je to krásně z kopečka. Na konci ulice Na Slupi se Botič zanoří pod zem.  K jeho ústí pod železničním mostem se dostaneme podchodem pod železniční tratí z ulice Na Slupi, přejdeme frekventovanou  Vnislavovu a vyšplháme Přemyslovou ulicí do klidné Vratislavovy. Vratislavovou dolů dojdeme do Libušiny ulice, kolem kubistických vil na Rašínovo náměstí.  Vydáme se směrem k železničnímu mostu, po schodech sejdeme na náplavku a k ústí Botiče. Po náplavce můžeme dojít až k Mánesu. Cestou po nábřeží směrem k Národnímu divadlu přijdeme k mostku vedoucímu na Slovanský ostrov. Ostrov obejdeme za chvilku, ale děti se tu mohou zastavit na dětském hřišti, dospělí si mohou prohlédnout loviště netopýrů, tj. ostrov i řeku, z lodičky nebo šlapadel. Další cesta vede přes most Legií na Malostranské nábřeží. Po chvíli můžeme sejít po schodech k místu, kde začíná rameno Vltavy – Čertovka. Podél Čertovky se dostaneme k mostkiu vedoucímu do Nosticovy zahrady. Přes Maltézské náměstí pak můžeme Harantovou ulicí do Karmelitské.

Varianta pro kočárky

Trasa je vhodná pro kočárky.

Setkání s živými netopýry

Za teplých letních večerů, když neprobíhá hlučná zábava nebo koncert, je možné pozorovat lovící netopýry na Kampě nad loukou nebo proletující pod mostky nad Čertovkou. Stačí silnější baterka.

Pro zvětšení mapy, klikněte.