Meandry Botiče

Přírodní památka Meandry Botiče. Na toku Botiče od hráze Hostivařské přehrady přes Hostivař až po park Práče v Záběhlicích.

Pobřežní porosty sledující tok Botiče od výpustě Hostivařské přehrady k Práčskému rybníku. S drobnými vodními plochami (u rybářů v Hostivaři, jez Marcela). V blízkosti volné pastevní plochy, nad nimiž mohou lovit druhy vyhledávající volný vzdušný prostor. V roce 2017 rekultivace břehů včetně mokřadu pod Toulcovým dvorem. Úkrytové možnosti může poskytovat také okolní vilová zástavba se zahradami. V sedmdesátých letech minulého století byl zaznamenán masový výskyt netopýrů rezavých  v panelácích na sídlišti Zahradní Město.

Meandry Botiče