Meandry Botiče

Přírodní památka Meandry Botiče. Na toku Botiče od hráze Hostivařské přehrady přes Hostivař až po park Práče v Záběhlicích.

Potok s pobřežní vegetací, starými stromy, za nimi travnaté plochy. V Hostivaři protéká starou původně vesnickou a vilovou zástavbou, je na něm vytvořeno několik drobných vodních nádrží, z nichž největší je Práčský rybník. V roce 2017 rekultivace břehů včetně mokřadu pod Toulcovým dvorem. V sedmdesátých letech minulého století byl zaznamenán masový výskyt netopýrů v panelácích na sídlišti Zahradní Město.

Meandry Botiče