Šance

Přírodní rezervace Šance se nachází na jižním okraji Prahy, v lesnaté části vymezené Břežanským údolím, Točnou, Komořany a tokem Vltavy.

Netopýrům více vyhovují řidší porosty v severní části, s větším podílem doupných stromů, které poskytují netopýrům úkryt. Netopýři se rádi sdružují kolem vodních ploch, nejbližší je tok Vltavy.

 

Šance