Bažantnice Satalice

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích tvoří rozsáhlý lesní komplex mezi městskými částmi Satalice a Vinoř.

Les s velmi starými mohutnými stromy včetně skupiny památných dubů, od vilové zástavby oddělený zdí, s Vinořským parkem propojený starou kaštanovou alejí, je místem s mnoha přírozenými úkryty. Alej je využívaná jako letový a lovecký koridor mezi Bažantnicí v Satalicích a Vinořským parkem, obklopený obdělávanou půdou.

Bažantnice Satalice