Branické skály

Přírodní památka Branické skály. Výrazný skalní útvar na pravém břehu Vltavy – Branická skála s bývalým lomem.

V bývalém lomu odlámané jeskyně, v letech 1944–45 stavba německé podzemní továrny. Severovýchodně od kostela tři spojené chodby do tzv. Továrních štol o celkové délce 220 m a 50 m dlouhá Branická štola, zazděná, uprostřed zdi u stropu portálu obdélníkový otvor 30 x 60 cm, dostatečně velký pro všechny druhy netopýrů. Štoly slouží jako zimoviště netopýrů.

Branické skály - vpravo dole vchod do Tovární štoly

Výskyt netopýrů ve štole