Chuchle nad závodištěm

Lokalita Nad Závodištěm zahrnuje strmý sráz mezi železnicí a vilovou čtvrtí Na Hvězdárně, zarostlý převážně akáty.

Zarostlá stráň otevřená směrem k Vltavě. Na horním okraji  rostou kromě akátů také duby, javory a další dřeviny, které bývají vyhledávány netopýry jako loviště. Zvýšení počtu netopýrů lze zřejmě přičíst ukončení stavební činnosti.

Chuchle nad závodištěm - stráň otevřená směrem k Vltavě