Cibulka

Park Cibulka se nachází nad RN Kotlářka, protéká jím potok s rybníčkem Pod Dianou, ve spodní části jsou otevřené plochy.

Z pohledu netopýrů jde o významnou druhově bohatou lokalitu. Nacházejí se zde velmi staré a mohutné duby a další stromy skýtající úkryty netopýrům  i bezobratlým, sloužícím jako potrava netopýrů. Řada druhů loví nad retenční nádrží Kotlářka a u lesního rybníčku Pod Dianou.

Cibulka - mokřad v ústí ulice Cibulka