Ďáblický háj

 

Lokalita je významným krajinným prvkem, který spojuje vodní plochy rybníků v Čakovicích (v zámeckém parku, Biologický rybník) s rybníčkem v Miškovicích. Aleje bývají netopýry kopírovány při přesunech, využívány k lovu. Staré stromy s dutinami poskytují vhodné úkryty nejen pro netopýry, v kombinaci s vodním tokem jsou vhodným prostředím pro hmyz vyhledávaný netopýry jako potrava.

 

Alej Miškovice