Dalejské údolí

Je údolí Dalejského potoka v Praze od Řeporyj až k soutoku s Prokopským potokem, kde se připojuje k Prokopskému údolí.

Spolu s Prokopským údolím tvoří severovýchodní výběžek Českého krasu. Výchozy vápencových skal s drobnými krasovými dutinami a štěrbinami mohou netopýrům poskytovat úkryty, podobně jako rozpadající se stavby zarostlé vegetací. Bohatá potravní nabídka je podporovaná Dalejským potokem, ale také trvale udržitelným hospodařením ve zdejších lesích včetně ponechaných torz stromů.

 

Dalejské údolí - torza stromů podporující hmyz