Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka. Území při úbočích (zejména pravém) Šáreckého potoka přibližně od soutěsky Džbán po Čertův mlýn.

Velká vodní plocha koupaliště Džbán, na jihu oddělená pobřežním pásem lesa od rušné komunikace a zástavby, na západě přechází do údolí lesního potoka, se skalními útvary. Členitý terén s plochami porostlými travou, starými stromy i lesem. Netopýři byli nejčastěji sledováni u potoka v oblasti skal. Podzemí bývalého polního letiště SS je využíváno netopýry jako zimoviště, netopýři využívají i hluboké skalní pukliny.

Divoká Šárka