Dubeč Lítožnice

Přírodní památka Lítožnice. Tři průtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé zalesněné a travnaté svahy, na severovýchod od obce Dubeč.

Soustava tří rybníků ze západu otevřená do polí, na východě ohraničená strání s lesním porostem, s podmáčenými loukami. Netopýři zde nacházejí bohatou nabídku potravy, lesní porost skýtá množství přirozených úkrytů. Klidná lokalita je významným hnízdištěm vodního ptactva.

Dubeč přírodní památka Lítožnice

Výskyt netopýrů 2009