Dubeč Rohožník

Přírodní památka Rohožník – lom v Dubči. Dvě samostatná území (dnes již nepoužívané lomy) mezi Dubečkem a Dubčí, ve stráni na pravém břehu Říčanského potoka, spojená úzkým pruhem ochranného pásma.

Rybník v Rohožníku v blízkosti dvou bývalých lomů, obklopených vzrostlými stromy a lesíkem, křovinami, s pobřežní vegetací kolem potoka. Rybník je na jedné straně s křovinatým porostem, na protějším břehu se starými stromy a zatravněnými plácky. Na hrázi jsou staré stromy a lucerny veřejného osvětlení (lákadlo pro hmyz). Jedna z druhově nejbohatších lokalit v Praze.

Dubeč přírodní památka Rohožník - rybník v Rohožníku