Klamovka

Zahrada Klamovka se nachází v pražské čtvrti Smíchov poblíž hranice Košíř.

Zahrada Klamovka je park po revitalizaci, s velkým množsvím potencionálních úkrytů i volných ploch vhodných k lovu. Travnaté plochy v parku jsou určeny hlavně k rekreačním účelům a nepodporují výskyt hmyzu, potravní nabídku pro netopýry je možné zvýšit výsadbou kvetoucích rostlin původních druhů zejména v okrajových partiích zahrady.

 

Zahrada Klamovka