Komořanské tůně

Komořanské a modřanské tůně byly v roce 2014 vyhlášeny přírodní památkou. Nacházejí se v pásu na pravém břehu Vltavy v místě soutoku s Berounkou.

Lokalita je tvořena lužním lesem s několika nádržemi se stojatou vodou na břehu Vltavy. Bohatá pobřežní i vodní vegetace, mezi nádržemi jsou volné prostory s lučním porostem netopýry vyhledávané jako loviště. Přírodní úkryty nacházejí netopýři v dutinách stromů, za odchlípnutou kůrou, v úžlabí větví. Vyhledávají i úkryty v zahradních domcích a stavbičkách na okraji lesa nebo ve vilové zástavbě a Komořanském zámku.

Komořanské tůně 2