Lipence Kazín

Lipence břeh Berounky. Pravý břeh Berounky od Dolních Černošic ke Kazínu.

Volná hladina pomalu tekoucí řeky, travnaté plochy střídané zahradami rodinných domů jsou významným lovištěm. Vzrostlé topoly, mohutné vrby a kaštany na břehu poskytují díky množství dutin přirozené úkryty. Rodinné domky a chaty mohou být využívány jako náhradní a přechodné úkryty. V blízkosti se nachází skalní útvar s pozůstatky hradu Kazín.

Lipence Kazín - břeh Berounky