Modřanská rokle

Přírodní památka Modřanská rokle – údolí Libušského a Písnického potoka mezi Písnicí a Modřany.

Údolí lesních potoků (Písnický, Libušský potok), na západě se souvislým stromovým porostem, ve východní části prostřídané s obdělávanou půdou a vodní retenční a dešťovou usazovací nádrží Libušská. V jihovýchodní části se nachází rybník Kalibárna se zalesněným břehem, několik skalních výchozů a mokřad, které jsou zdrojem potravy i přirozených úkrytů. Široké cesty procházející lesem bývají využívány jako letový koridor. Nedaleká vilová zástavba, ale také panelové sídliště nabízejí umělé úkrytové možnosti.

Modřanská rokle