Nedvězí

Přírodní rezervace Mýto v městské části Nedvězí u Říčan se rozkládá podél  přirozených meandrů potoka Rokytka mezi zalesněnými svahy a údolními loukami.

Je součástí přírodního parku Rokytka, zahrnuje i dvě malé vodní nádrže, v centru Nedvězí a V Jordánku. 

 

Nedvězí - meandry Rokytky