Velký netopýr s dlouhými a úzkými křídly. Původně osídloval stromové dutiny a skalní štěrbiny, ale přizpůsobil se životu ve městech, kde patří k nejhojnějším netopýrům. Je ohrožený neodbornými zásahy při rekonstrukcích, renovacích a v průběhu kácení stromů. Vyletuje časně a loví vysoko ve vzduchu. Na podzim táhnou netopýři až 2000 km směrem na jihozápad. Je to velmi společenský druh a vydává širokou škálu zvuků. Hlasité echolokační signály jsou poměrně nízké, často můžeme slyšet i jejich koncovou fázi při lovu. Charakteristické pro jeho echolokaci je střídání dlouhých nižších a vyšších signálů s největší hlasitostí na frekvenci 22–26 kHz.

Menší kolonie netopýrů rezavých (3/3)