Netopýr stromový

Nyctalus leisleri

Záznam echolokace v systému heterodyning

Podobá se netopýru rezavému, ale je o trochu menší. U nás osídluje většinou podhorské oblasti a jako úkryty mu slouží štěrbiny a dutiny ve stromech. Loví větší hmyz ve volném prostoru nad korunami stromů nebo nad loukami. Jeho silné delší signály se podobají příbuznému netopýru rezavému, mají však největší hlasitost na frekvenci kolem 22–28 kHz a jiný rytmus.

Netopýr stromový