Netopýr vodní

Myotis daubentonii

Záznam echolokace v systému heterodyning

Středně velký netopýr, který má narozdíl od předchozích druhů poměrně velkou nohu a létací blána se upíná až v místě patního kloubu. Je nejhojnější v místech s širokými vodními plochami, nad nimiž létá ve velkých kruzích a loví drobný dvoukřídlý hmyz. Nohy s prodlouženými prsty využívá ke sběru hmyzu z povrchu hladiny. Ukrývá se v dutinách a štěrbinách stromů, ale také v různých stavbách či klenutí mostů. Silné krátké echolokační hlasy mají největší hlasitost na frekvenci 38–47 kHz a rychlý rytmus

Zimující netopýr vodní s kapkami vody na srsti.