O netopýrech

 

Roční cyklus netopýrů mírného pásma

Netopýři v mírném pásmu mají specifický životní cyklus: v zimě spí zimním spánkem, který se nazývá hibernace. Při hibernaci zpomalují své životní pochody na minimum a teplota jejich těla klesá i ke 2 °C; mohou tak přečkat období, kdy nemají potravu, kterou tvoří převážně hmyz. Na jaře se probouzí a podle životní strategie jednotlivých druhů přelétávají několik kilometrů, desítek kilometrů či táhnou na vzdálenost až 2000 km. Samice tvoří koncem jara mateřské kolonie a na začátku léta porodí 1–2 mláďata. Po jejich osamostatnění odlétají do míst, kde se setkávají se samci, kteří doposud žili sami, nebo tvořili menší skupiny. Podzim je u netopýrů ve znamení lásky – dochází k páření a samice si po oplození uchovává spermie v rozmnožovacím ústrojí, kde přežívají až do jara, kdy dojde k oplození. Díky tomu jsou samice schopny načasovat porod na období, kdy je teplo a dostatek potravy.

Loviště

Každý druh netopýra má trochu odlišný způsob lovu. Některé druhy netopýrů loví ve volném vzdušném prostoru ve velkých výškách roje pakomárů, jiní loví hmyz v korunách stromů a v listoví nebo se specializují na sběr hmyzu z povrchu vegetace či z vodní hladiny. Proto je najdeme často v okolí řek a rybníků, na hrázích, na okrajích lesů, lesních cestách, u pouličních lamp, v parcích a sadech či nad rozpálenými silnicemi, loví také v lesích, především listnatých. Velmi oblíbené jsou linie stromů, např. aleje.

V létě jsou důležité úkryty, kde netopýří samičky tvoří mateřské kolonie, rodí a pečují o mláďata. Takový úkryt musí být bezpečný, teplý, nejlépe vyhřívaný zvenčí slunečními paprsky, ale temný. V úkrytu se netopýři občas přemisťují, aby vyhledali místečko s optimální teplotou. Některým druhům stačí i úzká štěrbina pod oplechováním střechy, škvíra za dřevěným obložením dřevostaveb nebo jen škvíra za okenicí zahradních domků. Letní úkryty hojně nacházejí v dutinách stromů, za odchlíplou kůrou stromu nebo v ptačích budkách. Paneláky slouží netopýrům jako úkryt celoročně, některé druhy naopak vyhledávají volnější prostory na půdách velkých budov, jako jsou např. kostely.

Zájemcům o podrobnější informace doporučujeme:
Savci (Mammalia) Prahy, Anděra, Miloš (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016, Natura Pragensis, 23)
Naši netopýři, Anděra, Miloš (Správa jeskyní ČR, 2014)
Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů, Hanák, Vladimír, a kol. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009, Natura Pragensis, 19)
Portál Informačního Systému Ochrany přírody (ISOP)

V zimě netopýři vyhledávají úkryty, které mají stálou teplotu v rozmezí od cca 2 °C do 10 °C, kde je vysoká relativní vlhkost, až přes 90 %. Úkryt musí být bezpečný před predátory a klidný, aby zimující zvířata nebyla rušena. V zimních úkrytech spí netopýři zimním spánkem přibližně 5 měsíců, obvykle od konce října do konce března, podle aktuálního počasí.

Zájemcům o podrobnější informace doporučujeme:
Savci (Mammalia) Prahy, Anděra, Miloš (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016, Natura Pragensis, 23)
Naši netopýři, Anděra, Miloš (Správa jeskyní ČR, 2014)
Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů, Hanák, Vladimír, a kol. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009, Natura Pragensis, 19)
Portál Informačního Systému Ochrany přírody (ISOP)