Počernický rybník

Přírodní památka Počernický rybník. Rybník na potoce Rokytka na okraji Dolních Počernic v sousedství počernického zámeckého parku.

Největší pražský rybník, na potoce Rokytka, ve východní části s mokřadem, je bohatým zdrojem potravy. Loviště zahrnuje i  pobřežní vegetaci, pod hrází zámecký park s potokem a starými duby rostoucími na hrázi. Mohutné stromy i okolní vilová zástavba představují pestrou nabídku přirozených i umělých úkrytů.

Přírodní památka Počernický rybník - zámecký park