Radotín Klapice

Přírodní rezervace Klapice. Strmý ostroh na pravém břehu Černé rokle proti Kosoři. Součást přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Vápencový hřbet s typickou šípákovou doubravou a s ploškami skalní stepi. Zalesněný kopec v Českém krasu na západě oddělený údolím Šachetského potoka od skalních útvarů v NPP Černá rokle. Několik budov, které by mohly být využívány jako úkryt, stejně jako skály v Černé rokli patří do k.ú.Kosoř. Vyskytují se zde lesní druhy netopýrů.

Přírodní rezervace Klapice