Vltava Troja

Pravý břeh Vltavy od Bohnického údolí k Trojskému zámku. Součást přírodního parku Drahaň – Troja.

Blízkost vodní hladiny řeky Vltavy zaručuje pestrou nabídku hmyzu, zalesněná stráň s převážně listnatými stromy, skalní výchozy, menší stavby i komplex Trojského zámku mohou skýtat vhodné úkryty včetně podzemních prostor. Ze stromových úkrytů jsou nejoblíbenější dutiny, odchlípnutá kůra, praskliny i úžlabí větví.

Vltava Troja