Xaverovský háj

Přírodní památka Xaverovský háj oddělená od krajinného parku V Ladech dálnicí D11 jsou součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.

Přírodní les s převládajícími duby, lípami a javory, na severním kraji sahající až na břeh rybníků Barbora a Eliška poskytuje netopýrům úkryty i loviště. Netopýry kvůli množství hmyzu vyhledávané rybníky a mokřady s meandrující Rokytkou se nacházejí hned za dálnicí V Ladech.

 

Xaverovský háj