Netopýr brvitý

Myotis emarginatus

Záznam echolokace v systému heterodyning

Při bližším pohledu zaujme rezavou vlnitou srstí. Má na okraji boltců pravoúhlý zářez a na vrchní ploše malinkaté „bradavičky“. Vyskytuje se hlavně na Moravě. V jižní Evropě se ukrývá v jeskyních, u nás dává přednost teplým půdám budov, kde vytváří početné kolonie. Loví v listnatém lese a podstatnou část jeho potravy tvoří nelétající bezobratlí, hlavně pavouci, které dokáže sebrat i ze sítě, a dále housenky či motýli. Tišší signály s největší hlasitostí na frekvenci 50–70 kHz.

Netopýr brvitý